Personvernreglement

Vi er opptatt av å beskytte og respektere dine personvernrettigheter. Dette Personvernreglementet utgjør (sammen med våre generelle vilkår og de betingelser som det der refereres til samt vår cookie policy) grunnlaget for hvordan personopplysninger og annen informasjon som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss. Vennligst les dette reglementet nøye, slik at du forstår våre prinsipper og metoder for behandling av dine personopplysninger. Dette personvernreglementet kan komme til å endres, og endringer og tillegg vil gjøres kjent i dette dokumentet sammen med informasjon om når endringer ble foretatt. Vi ber deg derfor om å lese dette reglementet med jevne mellomrom.

Dette personvernrgelementet gjelder for nettsiden www.viafree.no samt for applikasjonene ”Viafree”, som gir deg tilgang til tjenesten ”Viafree” (”Tjenesten”). Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med dette personvernreglementet med det formål å tilby Tjenesten og dens funksjoner. Ved å bruke Tjenesten godtar du de former for behandling av personopplysninger og annen informasjon som beskrives nedenfor.

Viafree tilbys av Modern Times Group MTG Ltd (”MTG”) (”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”). MTG er registrert i Storbritannia med adresse 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi er en del av konsernet Modern Times Group MTG AB. Vår virksomhet drives etter og reguleres av britisk personvernlovgivning.

Opplysninger det kan være aktuelt å innhente fra deg

Dersom du bruker Tjenesten vil vi kunne samle inn noen eller alle av opplysningene som nevnt nedenfor. Emkelte opplysninger behandles kun dersom du velger å registrere en brukerkonto for Tjenesten og logger deg på med ditt brukernavn og passord.

Opplysninger vi kan innhente:

 • For- og etternavn, e-postadresse og postadresse.
 • Kjønn.
 • Fødselsdato
 • IP-adresse (se mer om dette nedenfor).

Alle andre opplysninger som ble avgitt da du registrerte deg på eller koblet til Tjenesten eller ved forespørsel om ytterligere tjenester fra oss. Vi vil også kunne be deg om opplysninger når du rapporterer et problem med vår internettside, ved særskilte tilbud eller når du deltar i en konkurranse.

Hvis du kontakter oss, vil vi kunne lagre den aktuelle korrespondansen.

Brukerinformasjon du oppgir i forbindelse med kundeundersøkelser (rangeringer, anmeldelser og annen informasjon), som det er valgfritt å besvare.

Detaljer knyttet til din bruk av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til, datatrafikk, geografiske data og annen kommunikasjonsinformasjon.

Vi innhenter også informasjon om din bruk av Tjenesten gjennom bruk av cookies og lignende teknologier. Du kan lese mer om dette på http://viafree.no/cookies.

Vi kan i tillegg samle inn informasjon om dine bruker- og seervaner, som for eksempel:

 • Hva slags programmer du ser på.
 • Hvordan du bruker Tjensten, f.eks. gjennom å pause et program eller spole framover eller bakover.
 • I hvilken grad du lagrer programmer for å se dem senere.
 • Din respons på annonser eller kampanjer.

Vi kan utfylle informasjonen vi får av deg om din bruk av Tjensten med offentlig tilgjengelig informasjon som vi får fra tredjeparter. Vi kan også få informasjon om din bruk av Tjenesten eller andre produkter og tjenester fra selskaper i vårt konsern, Modern Times Group MTG AB (”MTG-konsernet”). Dette kan for eksempel omfatte opplysninger som vi samler inn fra andre personer i din husstand og informasjon som vi får fra tredjeparter (for eksempel informasjon om din bruk av Tjenesten som gjør det mulig for oss å gjøre Tjenesten mer personlig for deg og anbefale innhold som du vil like).

Med ”personopplysninger” mener vi i dette personvernreglementet informasjon som kan brukes til å identifisere deg. Ikke-personlig informasjon er informasjon som ikke kan brukes til å identifisere en bestemt person. Vi kan samle inn, utlevere eller bruke ikke-personlig informasjon for ethvert formål.

Du kan velge å ikke oppgi noen personopplysninger, men de opplysninger vi ber om er vanligvis informasjon som er nødvdnig for at vi skal kunne tilby Tjenesten til deg. Dersom vi ikke får tilgang til de opplysninger vi har behov for vil vi ikke ha mulighet til å tilby Tjenesten eller deler av den.

Bruk av personopplysninger

Vi bruker opplysningene vi får av deg på følgende måter:

 • Til å sikre at innholdet fra vår Nettside er presentert på den mest effektive måten for deg og for din enhet.
 • Til å gjøre din brukeropplevelse mer personlig basert på dine bruks- og seervaner, for eksempel for å anbefale andre programmer og serier og annet innhold som kan være av interesse for deg, og for å tilpasse annonser etter dine sannsynlige interesser.
 • Til å formidle tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du etterspør fra oss eller som vi tror kan være av interesse for deg.
 • Til å sende deg vårt nyhetsbrev, som også kan inneholde tilbud, nyheter og informasjon om oss eller om MTG-konsernets øvrige tjenester som vi tror kan være interessante for deg. Vær oppmerksom på at du når som helst kan avslutte abonnement på vårt nyhetsbrev ved å endre kontoinstillingene eller ved å følge lenke i hver enkelt utsendelse.
 • Til å gjennomføre undersøkelser for å forbedre din brukeropplevelse på Tjenesten.
 • Til å kommunisere med deg vedrørende din brukerkonto eller Tjenesten.
 • Til å sende deg pushvarsler til deg.
 • Til å gjøre deg oppmerksom på eventuelle endringer i Tjenesten.

Vi kan også bruke dine opplysninger, eller tillate medlemmer av MTG-gruppen eller utvalgte tredjeparter å bruke opplysningene, som videre spesifisert nedenfor (se punktet Utlevering av opplysningene dine).

Hvor vi lagrer personopplysningene

Alle opplysninger du gir oss blir lagret på våre sikre servere. Dersom vi har gitt deg, eller du har valgt, et passord som gir deg tilgang til enkelte deler av våre nettsteder er du ansvarlig for å sørge for at passordet forblir hemmelig. Vi oppfordrer deg til å ikke dele passordet med noen. Om mulig bør du logge deg av alle offentlige eller delte enheter når hvert enkelt besøk avsluttes. Dersom du selger eller på annen måte leverer fra deg en enhet der du er pålogget må du først logge ut. Dersom du ikke oppbevarer passord og enhet sikkert, eller om du ikke logger ut eller deaktiverer din enhet, kan senere brukere få tilgang til din konto og dine personopplysninger.

Overføring av informasjon via internett er ikke fullstendig sikker. Følgelig kan vi, selv om vi vil gjøre vårt aller beste for å beskytte deg, ikke garantere for sikkerheten til personopplysningene. Vi kan ikke påta oss ikke ansvar for eventuell urettmessig tilgang til opplysningene. All overføring av informasjon til våre nettsteder skjer på egen risiko. Etter at vi har mottatt opplysningene dine, vil vi iverksette strenge prosedyrer og sikkerhetstiltak for å forsøke å forhindre uautorisert tilgang.

Opplysningene vi innhenter fra deg vil kunne bli overført og lagret på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Opplysningene vil også kunne bli behandlet av vårt eller leverandørers personell som arbeider utenfor EØS. Ved å avgi dine personopplysninger, aksepterer du slik overføring, lagring og behandling. Vi vil ta alle nødvendige foranstaltninger for å sikre at dine personopplysninger blir behandlet sikkert og i tråd med dette Personvernreglement.

Utlevering av opplysningene dine

Vi vil kunne utlevere dine personopplysninger til ethvert medlem MTG-konsernet, for at slike selskaper skal kunne gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi og de aktuelle selskapene vil kunne kontakte deg via e-post, post eller telefon. MTG-selskaper som får tilgang til dine personopplysninger vil følge personvernregler som tilsvarer dette personvernreglementet.

Vi vil forøvrig kunne utlevere dine personopplysninger til tredjeparter der vi har grunn til å mene at utleveringer er nødvendig:

Dersom vi kjøper eller selger virksomheter eller driftsmidler. I så fall vil vi utlevere dine personopplysninger til den potensielle selger eller kjøper av slike virksomheter eller driftsmidler.

Dersom Vi eller det vesentlige av Våre driftsmidler selges til en tredjepart, vil personopplysninger om Våre kunder være omfattet av de eiendeler kjøper erverver.

Dersom vi har en lovpålagt plikt til å fremlegge eller dele dine personopplysninger eller for å oppfylle enhver rettslig forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende våre generelle vilkår og betingelser. Dette omfatter blant annet utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner med det formål å beskytte mot bedrageri og redusere kredittrisiko, oppdage, forhindre eller på annen måte motarbeide ulovlig eller mistenkt ulovlig virksomhet, sikkerhetsbrudd eller tekniske problemer.

Vi kan bruke innsamlet informasjon til å overvåke bruken av Tjenesten med det formål å hjelpe Oss til å forbedre Tjenesten, og Vi kan gjøre slik informasjon tilgjengelig til tredjeparter som f.eks. innholdsleverandører som vi samarbeider med eller annonsører. Denne informasjonen vil ikke innehgolde personopplysninger.

Vi vil også kunne benytte eksterne selskaper for å utføre tjenester på våre vegne. Dette inkluderer å tilby infrastruktur og IT- tjenester (herunder, men ikke begrenset til, lagring av data samt overvåking av streamingkvalitet), å tilby kundeservice, analyse og forbedring av data, behandling av kundeundersøkelser og å utføre andre statistiske analyser. I forbindelse med ytelsen av disse tjenestene kan disse selskapene ha tilgang til dine opplysninger. Vi gir ikke disse selskapene adgang til å bruke eller overføre dine personopplysninger utover for å yte tjenestene vi ber om å få utført.

Kobling av din konto hos oss til dine sosiale medie-kontoer

Du koble din konto på sosiale medier som f.eks. Facebook til Tjensten. Om du velger å gjøre dette kommer vi til å innhente visse opplysninger om din brukerkonto som kan benyttes på de måter som er angitt over. Vi er ikke ansvarlig for innhold som kommer fra tjenester som ikke er Våre eller for informasjon som du deler med eller sender til slike tjenester. Dersom du anvender tredjepartstjenester bør du sette deg inn i disse tjenestenes personvernreglement for å kunne vurdere hvordan de vil behandle informasjonen du gir dem.

Tilgang til MTG-konsernets øvrige nettsider/applikasjoner

Innloggingstjenesten for Tjenesten brukes også for tjenesten Viaplay, som tilbys av andre selsvak i MTG-konsernet. Dette betyr at du, dersom du velger å registrere deg med brukernavn og passord på Tjenesten, har samme brukernavn og passord for Tjenesten og for tjenesten Viaplay, og at du kan logge inn på begge tjenester med ditt brukernavn og passord. For å kunne benytte deg av tjenesten Viaplay må du likevel akseptere Viaplays generelle vilkår og øvrige policies. Ditt brukernavn og passord for Tjenesten brukes for å verifisere din identitet hver gang du logger inn på en av tjenestene. Denne informasjonen kommer ikke til å deles utenfor MTG-konsernet annet enn i de tilfeller som er beskrevet i avsnittet ”Utlevering av opplysningene dine”.

Tjenesten kan inneholde lenker til og fra nettsider som drives av Våre nettverkspartnere, annonsører og konsernselskapert. Dersom du følger en lenke til slike nettsider ber vi deg være oppmerksom på at disse kan ha sine egne personvernreglementer og at Vi ikke påtar Oss noe ansvar for deres policies. Vennligst gjør deg kjent med deres personvernreglement for du oppgir personopplysninger på slike nettsider.

Adgang til opplysninger

Du har rett til å gjøre deg kjent med opplysninger som er lagret om deg. Du har rett til å bli informert om hvilke personopplysninger vi besitter om deg, og til å korrigere eventuelle feil i disse opplysningene.

Dersom vi behandler dine personopplysninger vil vi informere deg om:

 • Hvilke opplysninger som blir behandlet.
 • Kilden for innsamling av opplysningene.
 • Hvorfor behandlingen finner sted.
 • Til hvilke mottakere eller grupper av mottakere personopplysningene er overført.

Vi vil gi deg denne informasjonen kostnadsfritt innen en måned fra forespørsel, begrenset til én gang per kalenderår.

Vennligst bruk kontaktopplysningene angitt nedenfor, dersom du ønsker å utøve disse rettighetene.

IP-adresser

Vi kan innhente opplysninger om datamaskinen din, herunder, hvis anvendelig, IP-adresse, operativsystem, type nettleser, hastigheten på forbindelsen samt din internettleverandør, for bruk til systemadministrasjon og for å kunne rapportere samlet informasjon til våre annonsører. Dette er statistiske data om våre brukeres nettbruk- og mønstre, og identifiserer ikke enkeltpersoner.

Endringer i vårt personvernreglement

Enhver endring vi i fremtiden gjør i vårt Personvernreglement vil bli lagt inn på denne siden, se over.

Kontakt

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende dette Personvernreglement er velkomne, og bør sendes til:
support@viafree.no.

Besøk vår Cookie Policy for informajson om hvordan vi bruker cookies.

Dette personvernreglementet ble sist oppdatert i september 2017.