Retningslinjer for personvern

Modern Times Group MTG Ltd og/eller dets hel- eller deleide datterselskaper og selskaper i samme konsern ("Vi", ”Oss”, ”Vår”) vet at dine personopplysninger er viktige for deg, og vil derfor gjøre det som er nødvendig for å beskytte og respektere ditt personvern.

Disse retningslinjene for personvern forklarer (sammen med våre generelle vilkår (http://www.viafree.no/brukervilkar) og retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies) (www.viafree.no/om-cookies) hvordan vi behandler de personopplysninger vi samler inn om deg eller som du gir til oss. Ta deg tid til å lese disse retningslinjene nøye, slik at du forstår våre holdninger og praksis vedrørende behandling av dine personopplysninger og hvordan vi kan bruke dem. Disse retningslinjene kan endres, og eventuelle endringer vil bli lagt ut her, så vi vil oppfordre deg til å komme tilbake og lese retningslinjene på nytt fra tid til annen.

Disse retningslinjene for personvern gjelder for tjenesten Viafree. Ved å bruke eller besøke Viafree godtar du vår praksis vedrørende behandling av personopplysninger slik denne er beskrevet nedenfor.

Vi er registrert i Storbritannia med foretaksnummer 02228654 og med registrert adresse 610 Chiswick High Road, London W4 5RU, Storbritannia. Vi reguleres av og plikter å etterleve den britiske Data Protection Act 1998 og Electronic Communications Regulation 2003.

INFORMASJON VI KAN HENTE INN OM DEG

Om du velger å opprette en brukerkonto på Viafree, må du oppgi fornavn og etternavn, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. Etter omstendighetene kan vi dessuten innhente noen eller alle av følgende personopplysninger:

All annen informasjon som du oppgir på tidspunktet for rgistrering av brukerkonto på Viafree eller forespørsel om ytterligere tjenester fra Oss. Vi kan også komme til å be deg om ytterligere informasjon når du melder fra om problemer med Viafree, ved spesialtilbud eller når du deltar i en konkurranse.

 • Vi kan lagre og dokumentere korrespondanse dersom du kontakter Oss.
 • Brukerinformasjon som du oppgir for analyseformål (seetall, brukeranmeldelser, svar på undersøkelser og lignende), dog slik at det vil være frivillig å gi fra seg slike opplysninger.
 • Detaljer om dine besøk på , inkludert men ikke begrenset til trafikkdata, lokaliseringsdata og andre kommunikasjonsdata, uavhengig av om disse er nødvendige for våre egne faktureringsformål eller ikke, og om de funksjoner du har tilgang til.
 • Vi innhenter også annen informasjon om din bruk Viafree gjennom bruk av informasjonskapsler (cookies) og andre lignende teknologier, og du kan finne ut mer om dette i våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies) [insert link]
 • Vi kan også innhente informasjon om dine bruks- og seervaner, for eksempel:

 • Hvilke typer programmer du ser;
 • Hvordan du bruker TV-tjenestene, f.eks. ved å stanse eller spole fram eller tilbake i programmer; og
 • din respons på annonser eller kampanjer.
 • Vi kan supplere informasjonen vi henter inn fra deg og om din bruk av Viafree med offentlig tilgjengelig informasjon om deg, samt opplysninger som vi mottar fra tredjeparter eller gjennom din bruk av nettsteder, produkter eller tjenester fra andre selskaper kontrollert av Modern Times Group MTG AB ("MTG"). Dette kan for eksempel omfatte opplysninger vi henter inn fra andre medlemmer av husstanden eller informasjon vi mottar fra innholdsleverandører (for eksempel informasjon om din bruk av Viafree slik at vi kan tilpasse din tjeneste og anbefale innhold du kan være interessert i).

  I disse Retningslinjene for personvern bruker vi begrepet "personopplysninger" om all informasjon som kan brukes til å identifisere deg. Ikke-personlige opplysninger er opplysninger som ikke kan brukes til å identifisere noen enkeltperson. Vi kan samle inn, bruke, overføre eller offentliggjøre ikke-personlige opplysninger for ethvert formål.

  For å kunne registrere en brukerkonto på Viafree må du oppgi fornavn, etternavn, e-postadresse, kjønn og fødselsdato. Du vil ikke kunne registrere brukerkonto uten å oppgi disse personopplysningene, og du vil da heller ikke få tilgang til alt innhold og alle funksjoner på Viafree.

  BRUK AV INFORMASJONEN

  Vi bruker informasjonen vi mottar fra deg på følgende måter:

 • For å sikre at innhold fra Viafree blir overført til deg og din enhet på den mest effektive måten.
 • For å kunne gi deg tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester som du ber om fra Oss eller som vi tror kan være av interesse for deg.
 • Vi kan komme til å sende deg Vårt nyhetsbrev, som også kan inneholde tilbud, nyheter, informasjon, produkter eller tjenester knyttet til Viafree eller andre MTG-nettsteder som vi mener kan være av interesse for deg.
 • For å gjennomføre undersøkelser for å forbedre din opplevelse av Viafree.
 • For å kommunisere med deg angående din brukerkonto.
 • Vi kan komme til å sende deg mobile «pushvarsler» vedrørende innhold du abonnerer på.
 • For å varsle deg om endringer i Viafree.
 • For å tilpasse din opplevelse av Viafree på bakgrunn av din bruk, for eksempel ved å anbefale TV-serier og annet innhold som kan være av interesse for deg eller ved å skreddersy reklame slik at den er relevant for dine interesser.
 • Vi kan også bruke dine opplysninger, eller tillate andre i MTG-konsernet (se definisjon nedenfor) eller utvalgte tredjeparter å bruke dine opplysninger. Dette er det gjort nærmere rede for under (se avsnittet «Utlevering av personopplysninger»).

  HVOR VI LAGRER DINE PERSONOPPLYSNINGER

  All informasjon du gir Oss lagres på Våre sikre servere. Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et passord som gir deg tilgang til visse deler av Viafree, er du ansvarlig for å holde passordet hemmelig. Vi oppfordrer deg til ikke å avsløre dette passordet til noen. I den grad det er mulig bør du logge ut av offentlige eller delte enheter når du er ferdig med hvert besøk på Viafree. Hvis du selger eller returnere en datamaskin eller annen enhet du kan se Viafree på, bør du logge ut av kontoen og deaktivere enheten på forhånd. Hvis du ikke tar tilstrekkelige forhåndsregler for å holde passordet hemmelig og enheten sikker vil etterfølgende brukerne kunne få tilgang til din konto og dine personopplysninger.

  Overføring av informasjon via internett vil aldri være helt sikker. Selv om Vi gjør Vårt beste for å beskytte deg, kan Vi derfor ikke garantere at dine opplysninger alltid vil være sikre og Vi er ikke ansvarlige for uautorisert tilgang. All informasjon som du gir til Viafree skjer på egen risiko. Når Vi har tilgang til informasjonen din, bruker Vi omfattende prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å prøve å forebygge uautorisert tilgang.

  Opplysningene Vi samler inn fra deg kan overføres til og lagres på et bestemmelsessted utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"). De kan også bli behandlet av Våre ansatte eller leverandører som befinner seg utenfor EØS. Slikt personell kan være involvert i oppfyllelsen av bestillingen din, behandlingen av din betalingsinformasjon og tilbud av produktstøtte. Ved å gi Oss dine personopplysninger, samtykker du til denne overføringen, lagringen og behandlingen. Vi vil iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre at dine opplysninger behandles forsvarlig og i samsvar med disse Retningslinjene for personvern.

  UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

  Vi kan utlevere dine personopplysninger til andre selskaper i MTG-gruppen, slik at disse selskapene kan gi deg informasjon om varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Vi eller de kan kontakte deg om disse ved hjelp av hensiktsmessige kommunikasjonsmidler, herunder e-post -post, brev, telefon eller SMS. MTG-selskaper som har tilgang til dine personlige opplysninger har retningslinjer for behandling av personopplysninger som samsvarer med disse Retningslinjene.

  Vi kan også utlevere dine personopplysninger til tredjeparter, hvis vi har grunn til å tro at offentliggjøring av slik informasjon er nødvendig av noen av de følgende grunnene:

 • Hvis vi selger eller kjøper en virksomhet eller aktiva kan vi utlevere dine personopplysninger til den potensielle kjøper eller selger av slike virksomheter eller aktiva, forutsatt at mottakeren forplikter seg til å behandle dine personopplysninger på en måte som samsvarer med våre Retningslinjer for personvern.
 • Hvis Viafree eller en vesentlig del av dets aktiva blir kjøpt av en tredjepart vil personopplysninger om Viafrees kunder være et av de overførte aktiva.
 • Hvis vi blir pålagt å utlevere eller dele dine personopplysninger for å kunne overholde rettslige forpliktelser (herunder krav i lov eller forskrift, krav under rettslige prosesser eller krav fra myndighetene) eller for å håndheve våre generelle vilkår, herunder i forbindelse med undersøkelser av potensielle brudd på disse. Dette inkluderer utveksling av informasjon med andre selskaper og organisasjoner for å forebygge svindel og kredittrisiko, eller for å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere ulovlige aktiviteter eller mistanke om slike, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer.
 • Vi kan bruke aggregert informasjon for å overvåke bruken av våre Tjenester for å hjelpe oss å forbedre dem, og vi kan også utlevere slik aggregert informasjon til tredjeparter som for eksempel innholdspartnere eller annonsører. Slik informasjon vil ikke omfatte personopplysninger.

  Vi kan bruke tredjeparter til å utføre tjenester for oss, for eksempel gjennom å yte infrastruktur og IT-tjenester (inkludert men ikke begrenset til datalagring og overvåking av strømmekvalitet) gi kundeservice og forbedre data, behandle kundehenvendelser og utføre andre statistiske analyser. Slike tredjeparter kan få tilgang til dine personopplysninger ved utførelsen av disse tjenestene. Selskapene får ikke tillatelse til å behandle eller utlevere dine personopplysninger bortsett fra i forbindelse med utførelsen av tjenester for oss.

  Om du ikke lenger vil motta nyhetsbrev fra Oss kan du når som helst endre dine innstillinger i brukerkontoen på Viafree eller direkte via en lenke i nyhetsbrevet.

  TILGANG TIL ANDRE MTG-NETTSTEDER

  Du kan velge å logge inn med en epostadresse og et passord eller med din konto på sosiale medier for å få tilgang til visse typer innhold og funksjoner på Viafree. Når du registrerer en brukerkonto på Viaplay, Viafree eller en annen tilknyttet tjeneste i MTG-familien kan du også få tilgang til de andre nettstedene i familien. Når du besøker en ny nettside eller gruppe av nettsider kan du likevel bli bedt om å godta Generelle vilkår, Retningslinjer for personvern og Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies) for hvert enkelt nettsted, og disse vilkårene og retningslinjene kan avvike fra de som brukes av Viafree. Ditt brukernavn og passord vil bli brukt til å bekrefte at du har en brukerkonto på ett av våre nettsteder, og vil bli brukt til å bekrefte din identitet hver gang du logger deg på ett av våre nettsteder. Informasjonen vil ikke bli utlevert til noen aktør utenfor MTG-gruppen med de unntak som er nevnt ovenfor i avsnittet «Utlevering av personopplysninger».

  I noen tilfeller inneholder Viafree lenker til og fra nettsider som drives av våre nettverkspartnere, annonsører eller andre partnere. Før du følger en lenke til slike nettsteder bør du være oppmerksom på at disse nettstedene kan ha sine egne retningslinjer for personvern, og at vi ikke kan påta oss noe ansvar for deres praksis og retningslinjer. Vi ber deg derfor om å gjøre deg kjent med de aktuelle retningslinjer og vilkår før du gir fra deg personopplysninger på disse nettstedene.

  TILGANG TIL INFORMASJON

  Du har rett til å få tilgang til alle opplysninger vi har lagret om deg. Videre har du rett til å bli fortalt hvilke personopplysninger vi har om deg og til å kreve at vi korrigerer eventuelle feil i opplysningene.

  Hvis vi er i besittelse av dine personopplysninger vil vi gi deg med følgende informasjon:

 • Hvilke personopplysninger som blir behandlet.
 • Hvor disse opplysningene kommer fra.
 • Hvilke formål opplysningene behandles for.
 • Hvilke mottakere eller kategorier av mottakere opplysningene er utlevert til.
 • Vi gir deg denne informasjonen gratis, og innen en måned etter anmodning.

  Ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor for å be om innsyn.

  IP-ADRESSER

  Vi kan samle inn informasjon om din datamaskin inkludert IP-adresse (der dette er mulig) operativsystem og nettlesertype, og tilkoblingshastighet og internettleverandør for systemadministrasjonsformål. Vi kan også rapportere slik informasjon aggregert til våre annonsører. Dette vil være statistiske data om våre brukeres atferd på nettet og om bruksmønstre, og vil ikke identifisere enkeltpersoner.

  ENDRINGER I RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

  Alle fremtidige endringer vi gjør i våre Retningslinjer for personvern vil bli lagt ut på denne nettsiden. Der det er passende vil vi også varsle deg om endringer via e-post i samsvar med våre generelle vilkår.

  KONTAKT

  Vi tar gjerne imot spørsmål, kommentarer og forespørsler angående disse Retningslinjene for personvern. Alle henvendelser bes rettet til info@tv3play.no.

  Besøk våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler (cookies) (www.viafree.no/om-cookies) for informasjon om vår bruk av informasjonskapsler.

  Disse Retningslinjene for personvern ble sist oppdatert 6. august 2016