• Førstesidestoff

  31 jan. 2020

  Tre flyulykker blir førstesidestoff over hele verden, og ulykkesgranskerne må fastslå hva som gikk galt.

  30 dager igjen

 • Nybegynnerfeil

  31 jan. 2020

  Enkle feil ligger bak noen av historiens verste flyulykker, og selv erfarne piloter gjør skjebnesvangre nybegynnerfeil.

  30 dager igjen

 • Kollisjonskurs

  31 jan. 2020

  Etter tre unødvendige hendelser går ulykkesgranskerne gjennom vrakdelene fra tre kollisjoner i luften for å unngå at det skjer igjen.

  30 dager igjen

 • Motorsvikt

  31 jan. 2020

  Et Airbus-fly begynner å brenne på vei til Hongkong, og mannskapet vil unngå å nødlande i havet.

  30 dager igjen

 • Drivstoffproblemer

  31 jan. 2020

  Etter tre mystiske ulykker leter man etter ledetråder, men alle spor fører til den samme synderen: drivstofftanken.

  30 dager igjen

 • Livsfarlig last

  31 jan. 2020

  Tre fly mistet kontrollen, og ulykkesgranskerne er i villrede. Katastrofene kan unngås, men man trenger reservesystemer.

  30 dager igjen

 • Rullebane i sikte

  31 jan. 2020

  Om ikke pilotene følger med, kan landingen ende med tragedie. Et indonesisk fly går i bakken med høy hastighet.

  30 dager igjen

 • Dødelig misforståelse

  31 jan. 2020

  Tre katastrofale flyulykker får stor oppmerksomhet, og ulykkesgranskerne blir innblandet i kontroverser.

  30 dager igjen

 • Radiostillhet

  31 jan. 2020

  Radiostillhet mellom pilotene og flygelederne kan bety flere ting, men bare fysiske beviser kan avsløre den sanne historien.

  30 dager igjen

 • Designfeil

  31 jan. 2020

  At pilotene blir desorientert er en av de fremste årsakene vil flyulykker, og selv erfarne piloter kan bli rammet.

  30 dager igjen